onsdag 4 april 2012

Tillsammans blir vi starkare

Prioleva och Lidéns möbler under Sätermötet
I går kväll var Dalalyft ansvariga för ett seminarium i Säter för företagare som ville höra mer om Ny teknik, sociala medier och företagande och det blev en god uppslutning. Bland annat så fick vi möjlighet att ta del av två företags tankar kring utvecklingsfrågor och utmaningar som man stod inför just nu. Helt klart är att båda företagen, Prioleva och Lidéns möbler ser att man kan göra så mycket mer för att nå nya kunder samt även nischa sig och en del av den processen sker med stöd av IT idag. Dalalyft har genomfört analyser av dessa två företag ovan och givit ett förslag till hur man kan tänkas utveckla verksamheten. Det viktigaste i denna process är att företagen själva skall kunna börja tänka i nya banor samt fundera över sin verksamhet som man befinner sig i just nu.

Skiftnyckel direkt från
3D-skrivaren
Det framkom under mötet att Säter som är en relativt liten ort kan vinna mycket på att företagen gemensamt drar åt samma håll, gör gemensamma insatser inom PR och inte minst i sociala medier. Genom att nyttja varandras styrkor men också olikheter så kan mycket ske. När man dessutom får insikt i vad andra företag i ens omedelbara närhet håller på med så blir det extra intressant. Ett företag som igår fick mycket uppmärksamhet var 3D-vision som arbetar med att skapa tredimensionella utskrifter och här ser man att en liten ort rymmer så många goda idéer och entrepenörsanda. Att arbeta tillsammans är viktigt för näringslivets utveckling och för framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar