torsdag 26 april 2012

Visualisera din verksamhet med en infograf

infographic
Via OnlineShoppingUSA.com.au
Du har säkert sett dem, sk. Infografer som sprids över nätet och som på ett överskådligt sätt lyfter fram företaget i fråga. Vi börjar mer och mer gå ifrån rapporter och traditionella powerpoints till att försöka visualisera det vi gör på ett överskådligt sätt. En infograf gör sig lysande på en "roll-up skärm" och det som är det mest intressanta med att skapa en infograf är att man måste sätta sig ned och fundera på följande fråga, vad är det som gör vårt företag unikt och vilka delar vill vi lyfta fram i vår infograf. Den andra frågan blir, hur gör vi det på ett överskådligt sätt och det är här infografen kan bli oerhört värdefull. Vi tenderar inte att sprida information som är svårtillgängligt utan vi måste gripa tag i läsaren omgående och på ett annorlunda sätt och som dessutom är lätt att sprida i sociala forum som t.ex. Facebook. 
I dag finns det företag som arbetar med att ta fram sådana här infografer på uppdrag av olika företag men det går också att skapa sådana själva med verktyg som finns på nätet. Några tips kan dock vara värda att beakta:


  • Presentera fascinerande fakta och statistik som härrör ditt företag eller din kompetens
  • Se till att ha med referenser om möjligt
  • Tänk designmässigt (läs The Anatomy of An Infografi)
  • Håll din design överensstämmande med ditt varumärke (färger, logotyp, etc)
  • Inkludera din webbplats adress och företagets namn så att folk kan ta reda på vem som har skapat infografen.

    Det finns ett antal tjänster på nätet som man enkelt kan komma igång och skapa sin egen infograf och det kan vara en första början till att komma igång med infografer. En del av länkarna nedan tar er till tjänster där ni skapar flöden utifrån t.ex. er Twitter eller Facebook medan andra ger dig möjlighet till att skapa ett litet mer fritt innehåll. Det finns givetvis fler tjänster att nyttja men många av dessa har sina begränsningar.


    Länkar till att skapa egen infograf:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar