fredag 19 oktober 2012

Svenskarna och internet

Årets rapport om Svenskarna och våra vanor på internet släpptes i onsdags. Det är stiftelsen för internetinfrastruktur som ansvarar för denna och rapporten bör alla företagare slänga ett öga på då vi via den kan se var vi är på väg samt spåra olika trender inom vår svenska population. Det som är intressant och som kan lyftas i rapporten är bl.a. följande:


 • Under det senaste året har den årliga ökningen av användare av sociala medier stannat upp.
 • En liten ökning har skett bland de yngsta i åldrarna sju till tolv år.
 • En tredjedel av Facebook-medlemmarna statusuppdaterar aldrig.
 • Fyra av fem av de som arbetar och samtidigt är medlemmar i ett socialt nätverk använder nätverket för i huvudsak privata ändamål.
 • På Twitter är samma siffra 59 procent.
 • De som använder Twitter i huvudsak i sin professionella roll (16%) har ofta arbetsledande funktioner.
 • På yrkesnätverket Linkedin använder 60 procent av användarna det i huvudsak för yrkeskontakter.
Detta innebär att sociala medier alltså inte växer för tillfället vilket är något som vi inom Dalalyft också noterat i våra omvärldsbevakningar. Vad gäller frågan om e-handel så kan vi läsa följande:

 • 72 procent av befolkningen e-handlar.
 • Oron för bedrägerier i samband med betalningar med kreditkort har minskat, särskilt bland äldre.
 • Den största ökningen av andelen e-handlare hittas bland de pensionärer som använder Internet.
 • De vanligaste köpen i åldern 16-45 år är spel, musik, video och appar. Efter 46 år kommer tidningar med på listan och för pensionärer är det tidningar och appar som är de vanligaste köpen.
 • Halva befolkningen saknar fortfarande e-legitimation.
 • 13 procent av befolkningen betalar inte räkningar via Internet. Hos yngre pensionärer är siffran 50 procent och hos personer över 75 år är det 85 procent som inte betalar via Internet.
 • Fattiga går till bankkontoret och de rika loggar in på sin Internetbank
Arbete sker idag mer flexibelt men kanske något oroväckande är att skiljelinjen mellan fritid och arbete har blivit mer oklar.
 • Allt fler arbetar hemifrån med hjälp av Internet åtminstone någon dag ibland. Men det har inte, för de flesta, medfört att de regelbundet kan vara mindre på sin arbetsplats. Flexibiliteten har ökat och skiljelinjen mellan arbete och fritid har blivit mer otydlig.
 • Hälften av de som förvärvsarbetar säger att produktiviteten i deras arbete har ökat genom Internet. Den andra hälften säger att Internet inte har haft någon betydelse.
Det finns mycket mer att fundera över i denna rapport och som företagare kan denna rapport vara viktig för att förstå var vi är på väg och vad vi kanske måste fundera över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar