onsdag 7 mars 2012

Välkommen till Dalalyfts blogg

Kompetensutveckling blir allt viktigare i vårt informationssamhälle. Där vill Dalalyft bidra till att på olika sätt ge möjlighet för microföretag, små och medelstora företag att fylla på med kunskap. Denna blogg är en del i arbetet att bidra till kunskapsspridning samt också visa på olika exempel på hur utveckling inom företag i Dalarna kan ske. I denna blogg kommer vi som arbetar med Dalalyft skriva om utvecklingen, där vill vi att ni är med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar