tisdag 22 maj 2012

Vilket inflytande har du i sociala medier-Klout

Vi har ofta svårt att kunna avgöra huruvida en person inom sociala medier är inflytelserik då det egentligen inte säger något att man har 500 vänner på Facebook eller kanske några hundra som följer en på Twitter. För vad säger siffrorna egentligen? Inte mycket vill jag mena. Mer intressant är om vi kan få en värdemätare på vilket inflytande en person har i sociala medier. Det innebär t.ex att om man skall anställa någon till företaget så kan det vara bra att få veta lite mer om personen ifråga, nätet är toppen men hur mäter vi egentligen.

En ögonblicksbild av mitt Klout
Klout försöker att finna vägar för att faktiskt kunna mäta detta och på en skala mellan 0-100 så framgår det vilka poäng en person har. Klout försöker dessutom att bortse från sådana som sänder ut "spam" mail eller de som lyckats få många följare genom att manipulera systemen. Vi kan alltså bara inte titta på siffrorna utan måste gräva djupare och se hur vi påverkar varandra.

Klout bygger i första hand på Facebook och Twitter men en mängd andra sociala medier kan också kopplas på Klout (t.ex. Flickr, LinkedIn mfl). Sedan försöker Klout avgöra på vilka sätt du verkligen interagerar och påverkar det sociala flödet. Klout har tre olika områden som programmet fokuserar på;


Verklig påverkan (True Reach): där Klout försöker ta reda på hur hur många som i din omgivning tar del av det som du delar med dig av.

Sannolikhet (Amplification): Frågan är här hur dina meddelanden tas emot och om du är en sådan som startar konversationer eller om det bara så att du hänger på andras. Vidare mäts hur många som tar kontakt med dig, kan vara i bloggen eller på Twitter.

Nätverkspåverkan (Network impact): Inom detta så mäter Klout i vilken grad du påverkar andra "viktiga" eller inflytelserika personer på nätet. Om du påverkar flera så får du högre poäng.
Om inte för annat så kan det vara intressant att se vad man själv står i detta, men mer intressant är det att fundera över hur vi på olika sätt kan vara del i ett påverkansflöde. Nu finns det alltid brister i ett system och vi får givetvis aldrig en fullständig bild av en person genom Klout, men vi kan kanske få lite vägledning.

Om jag t.ex. skulle anlita en föreläsare inom Sociala medier så skulle jag utgå från att denne finns med på Klout och borde ha rätt OK poäng...eller vad säger ni?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar