fredag 1 juni 2012

Doodle – när man ska samordna möten


Detta inlägg är författat av Marie Lindér som är en av kursledarna inom Dalalyft med fokus på sociala medier. Tack för ditt bidrag Marie.

(en kort notis, nu finns också Doodle på svenska vilket underlättar)

Doodle.com är ett bra redskap när man ska samordna möten för många människor. För att hitta ett datum som passar så många som möjligt, skickar man genom Doodle ut ett förslag på möjliga datum. Sedan kan var och en fylla i vilka datum som passar och på så vis kan man komma fram till den lämpligaste tidpunkten.
1. Administratören markerar lämpliga datum.
2. Man får också möjligheten att fylla i förslag på tider, men det är valfritt.
3. Den erhållna länken skickas sedan ut till de prospektiva mötesdeltagarna. Alternativt kan man låta Doodle hantera detta genom att använda sitt Gmail- eller Outlook-konto.
Länken kan användas hur många gånger som helst, och skickas ut till hur många deltagare som helst.
I min familj brukar vi turas om att laga mat i veckodagarna. För att se vilken dag som passade var och en skickade jag ut en Doodle-länk där man fick fylla vilka kvällar som var lämpliga. Jag kunde sedan utifrån detta göra upp ett schema. Hunden hade inte helt otippat anmält sig till att laga mat alla dagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar