måndag 18 juni 2012

Hur viktigt är utbildning för företaget?

Dalalyft arbetar med att kompetenshöja vår regions företag och det gör vi genom att erbjuda ett stort antal kurser för en ringa summa. Men varför gör vi det? Vi gör det för att vi vet att nyckeln till företagsutveckling handlar om kunskap, ledarskap, omvärldsanalys och effektivitet. Genom att lyfta dessa frågor så kan företag kanske inte bara få ny kunskap utan denna skall givetvis utmynna i att det ger resultat inom företaget, inte minst ekonomiska sådana.

Vi har redan nu sett några exempel.


  • I en ledarskapskurs har ett företag nyttjat denna för att kunna reda ut vissa problem som funnits inom ett arbetskollegium, genom kursen fick man verktyg för att kunna kommunicera och lösa upp de knutar som fanns inom kollegiet.
  • En  firma önskade finna lösningar på hur man skulle arbeta tillsammans digitalt på ett enkelt sätt samt att också kunna lagra dokument på sådant sätt att man alltid kom åt dem samt alltid kunde se vilken som var den senaste versionen. Detta kunde Dalalyft erbjuda och företaget har nu ordnat med en lösning som dessutom är gratis.
  • Ett företag önskade kunna genomföra enkätundersökningar enkelt och snabbt och ville komma igång omgående men visste inte vilket system man skulle köpa in. Genom Dalalyft kunde företaget guidas till en lösning som innebar att företaget kunde påbörja sin första undersökning på en gång samt nyttja ett verktyg som är gratis.
Kul grejer, men hur nyttjar vi dem bäst?
Dalalyft vill gärna finna lösningar men det finns inte en lösning som passar alla. Därför måste våra utbildningar vara företagsanpassade och där vi ger möjlighet till att se varje problem som en utmaning att lösa. Dalalyft vill nu öka utbudet av nya kurser och vi önskar att ni gärna kommer med förslag och synpunkter utifrån era behov. Till hösten skall vi bli ännu fler företag som är med i Dalalyft så tipsa gärna era företagarvänner om att Dalalyft finns. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar