tisdag 4 september 2012

Ny seminarieserie under hösten 2012

Under hösten kommer Dalalyft att erbjuda tre tillfällen där du som medlem i Dalalyft kan med enkla medel komma igång och arbeta mer flexibelt och effektivt. Idag finns det sådana möjligheter att nyttja tekniken som vi faktiskt ofta bär med oss i våra smartphones eller bärbara datorer. Vi nyttjar inte möjligheten i särskilt stor omfattning och med denna seminarieserie hoppas vi på Dalalyft att ni som deltar kommer att få nya perspektiv på företagande. Våra teman för seminarierna som vi inom kort kommer att gå ut med datum om är följande:

  • Effektiva möten online
  • Att skapa annorlunda och kreativa presentationer. Presentationsteknik och hjälpmedel
  • Kollaborativa verktyg: Skapa digitala arbetsytor och kommunicera med varandra inom företaget.
Ta som exempel effektiva möten online, vad innebär detta? Tänk dig att du sitter på kontoret och du har din medarbetare ute på ett uppdrag men ni behöver diskutera några dokument. Ofta har man valt att mötas genom att åka till varandra vilket ofta är tidsödande. Varför inte mötas online och där tillsammans titta på dokumenten och ändra i dem tillsammans?
Bilden ovan visar en inbjudan till att delta i ett videomöte (se röd pil)
Genom att nyttja t.ex. en hangout som är gratis att nyttja via Google och som finns inbäddad i Googles utmärkta kalender så kan du planera in ett möte såväl som starta ett direkt på stående fot t.ex. via din Android eller iPhone. Det behöver inte vara svårare och det är detta som det första seminariet kommer att handla om...effektiva möten.

Håll ögonen öppna för information, en bra kanal för att se vad som är på gång är Dalalyfts Facebooksida.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar