torsdag 22 november 2012

Sociala medier-lite info

Som ni vet är vi rätt inne på NGL inom Dalalyft. Detta då det händer så enormt mycket inom området och det kan vara till så stor nytta inte minst för just vår målgrupp där småföretagen lyfts fram. Våra kurser om sociala medier och t.ex. Googles tjänster är mycket populära och det finns en anledning till det. Den anledningen är att vi inte kan ducka för att internet och olika tjänster på nätet på olika sätt påverkar och inverkar på vår verksamhet.

I en nyligen publicerad film om sociala medier får du en uppdatering om hur läget ser ut just nu:


2 kommentarer: