tisdag 1 oktober 2013

Så skapar du innehåll som engagerar dina besökare

Internetworld har publicerat en artikel där man lyfter trenden med innehållsmarknadsföring. I artikel får vi kort läsa om hur tre kunniga personer (Therese ReuterswärdSara Öhman , Martin Björinge) inom området ser på hur man förmedlar ett innehåll baserat på sina produkter. Det handlar enligt Sara om att skapa känslor snarare än logiska/tekniska resonemang. Martin menar att vi idag är mer kunskapssökande än någonsin tidigare och vi har blivit bättre på att filtrera den information vi exponeras inför i olika medier. Läs mer om detta på internetworld.

Följ även Therese Reuterswärd, Sara Öhman på Twitter.

Läs mer om innehållsmarknadsföring på denna sida (På Engelska-Content marketing)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar