fredag 11 oktober 2013

Kan du formulera din affärsidé?

Med enkla menyer blir det tydligare
Har du ofta idéer på nya produkter eller affärsidéer? Många får idéer men man kommer inte mycket längre än att fundera på dem. Kanske är det enklare att man snabbt får möjlighet till att nedteckna dessa idéer och strukturera upp dem. Detta är enkelt att göra i appen Elevatr som i huvudsak är en anteckningsapp men som ha struktur som en traditionell affärsplan. Det hea bygger på tanken att du vill göra dessa anteckningar på en gång. Därför kan du bara göra korta noteringar. Varför kan detta vara viktigt? Ofta är det svårt att formulera sin idé på ett tydligt sätt men genom att gå igenom de steg som appen presenterar så kan ens tankar bli lite tydligare. Man har också bara möjlighet att skriva max 140 tecken vilket tvingar en att konkretisera sin innovation eller idé till en enda mening. Eller som grundaren av appen säger: “Om du inte kan förklara din idé på mindre än 140 tecken vet du förmodligen inte vad du gör”.
På de efterföljande skärmarna i appen får du fylla i detaljer som målgrupp, marknadens storlek, konkurrens, egenskaper och användningsområden osv.
Du kanske inte behöver fylla i alla områden...men formulera din affärsidé eller nya produkt på 140 tecken. Klarar du det?

Appen finns i dag endast för iOS, dvs iPhone och iPad. Det skall släppas för Android

1 kommentar: