tisdag 27 mars 2012

Dalyft - inga dolda villkor

Man må säga vad man vill om EU men det är otroligt viktigt att nyttja de medel som finns att tillgå vad gäller vår regionala utveckling i Dalarna. Därför är det mycket spännande att genom Dalalyft får möjlighet att bidra med utbildningar och utvecklingsprojekt för att företag i regionen snabbt och effektivt ska få möjlighet till kompetensutveckling. En viktig del i Dalalyfts strategi är att utbildning skall vara tillgänglig och möjlig för små företag att genomföra utan att vare sig verksamhet eller ekonomi dräneras.

I dagens Dalademokraten så kan vi läsa om ett särskilt projekt som vi genomfört i Säters kommun. Där har Dalalyft gjort två mer genomgripande analyser av företagen Lidéns möbler och Prioleva där vi särskilt satt fokus på hur företagen ifråga kan utvecklas med stöd av IT. Detta att företag idag måste fundera mer strategiskt och fokusera på nya kundgrupper framkommer även i artikeln och är en konst med tanke på alla sociala medier, webbplatser, appar, bloggar mm som idag finns att tillgå.

Det som är mest intressant i detta är att oftast kostar inte själva lösningarna något, däremot måste man lägga ned tid på att fundera igenom hur man skall arbeta med dessa medier samt hur man skall upprätthålla kommunikationen med kunder som har synpunkter om företaget ifråga. Detta är något som Dalalyft bland annat vill fokusera på. Det fins med Dalalyft är att det inte finns några dolda villkor eller annat som man förbinder sig till annat än att delta på de kurser som man vill delta på. För en kostnad på 1000 kronor per företag (där omfattas samtliga anställda) så får ni tillgång till hela kursutbudet samt även tillgång till föreläsningar/seminarier inom olika områden som berör näringslivsutveckling mm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar