torsdag 22 mars 2012

Företagsutveckling med stöd av IT

Vad ska vi göra med all teknik?
Dalalyft arbetar med att ge företag möjlighet att kompetensutveckla sin verksamhet. I några fall har vi gjort djupanalyser i företag och utifrån dessa skrivit fram ett förslag på hur företagen kan utveckla sin kundkrets eller kommunikation internt såväl som externt. Det är en intressant uppgift och vi som arbetar på Dalalyft ser hur mycket som är outforskat inom så många företag. IT i sig är inget som löser några problem men om man däremot nyttjar IT för att på olika sätt effektivisera verksamheten såväl som att finna nya sätt att driva verksamheten så blir det intressant. Idag finns det dessutom så många olika verktyg som är gratis att nyttja men som öppnar nya vägar. Ett sådant exempel är QR-koderna (QR står för Quick Response), läs exempel på hur det kan se ut på TheJennies blogginlägg: QR-kod till frukost.

Vi befinner oss i ett brytskifte där så mycket händer och det går så fort, Dalalyft vill försöka att lyfta dessa frågor i olika sammanhang. Särskilt nu när en del traditionella branscher under de närmsta åren kommer att försvinna då IT på olika sätt kommer att ta över. Tänkt dig t.ex. telefonkataloger, dessa finns kvar men de lever på övertid just nu, något som för några år sedan var en omistlig "bok" i varje hem, eller traditionella CD-skivor, hur länge kommer de att finnas kvar? Vi kommer att se många sådana skiften och frågan är, vilka är kommande skiften?

Om du har intresse av dessa frågor och har ditt företag i Dalarna...tag kontakt med Dalalyft.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar