onsdag 9 januari 2013

Ska ni anordna en tävling på Facebook...läs detta först.

Ni har alla sett tävlingar på Facebook och säkert också deltagit i en eller annan. Men frågan är hur man går tillväga om man inom sitt företag själv vill anordna en tävling på Facebook. Vad bör du tänka på och får jag överhuvudtaget ha en tävling bara på Facebook?

Kreafonbloggen har två viktiga inlägg som du bör läsa innan du sätter upp en tävling på Facebook. Det ena inlägget handlar om Tillåtna och otillåtna tävlingar på Facebook där man bland annat kan ta del av en lista över företag som har haft otillåtna tävlingar på Facebook. Det andra inlägget handlar om Gillatävlingar på Facebook och tar upp under vilka förutsättningar man kan ha sådana tävlingar.

Bättre att läsa på i förhand istället för att få problem i efterhand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar